SONDA POZIOMU LUSTRA WODY (SLW - 1)

Sonda poziomu SLW-1 posiada 50 metrowy przewód oznaczony czarna linią co 10cm. Dodatkowo co metr umieszczona jest pogrubiona linia, a przy niej liczba mówiąca o długości rozwiniętgo przewodu. Rozpoczęcie pracy z sondą odbywa się poprzez przełączenie przycisku zasilania. Wykrycie poziomu lustra wody sygnalizowane jest zapaleniem czerwonej diody "poziom" oraz ciągłym sygnałem akustycznym.

 

KARTA KATALOGOWA