URZĄD MIASTA TORUNIA- OBSŁUGA KOLEJEK

System obsługi kolejek KK12 ma za zadanie usprawnić obsługę interesantów w urzędach oraz innych placówkach użyteczności publicznej.

Składa się z zestawu:

-paneli operatorskich umożliwiających wzywanie kolejnych osób do poszczególnych pomieszczeń,
-sterownika opartego na mikrokontrolerze wraz z drukarką wydającą bilety numerowe interesantom,
-tablicy informującej wzywaną osobę o numerze pokoju do którego ma się udać
-programu komputerowego umożliwiającego ustawianie poszczególnych parametrów zestawu.

OPIS
SYSTEMU