ELEKTRONICZNY MIERNIK PRZEPŁYWU I CIŚNIENIA
(EM - 2W)

Elektroniczny Miernik EM-2W służy do przeprowadzania pomiarów ciśnienia i przepływu chwilowego z możliwością jego sumowania. Wejście pomiaru ciśnienia przystosowane jest do współpracy z przetwornikiem 4-20mA lub 0-20mA zasilanym z miernika lub z zasilacza zewnętrznego. Jako element pomiarowy przepływu może zostać wykorzystany dowolny wodomierz (wagi impulsów miernika programowane są przez użytkownika) z wyjściem impulsowym (OC, TTL, REED). W przypadku braku nadajnika impulsów istnieje możliwość zastosowania optycznego czytnika impulsów, dostępnego w naszej ofercie. Miernik posiada baterię podtrzymującą pracę zegara.

Podstawowe parametry miernika:

- pomiar ciśnienia z przetwornika 4 - 20 mA lub 0 - 20 mA;
- pomiar przepływu z nadajnika impulsowego;
- sumowanie przepływu, ustawiane przekroczenia ciśnienia i przepływu;
- zegar czasu rzeczywistego;

KARTA KATALOGOWA