ELEKTRONICZNY STEROWNIK POMP (ESP3)

ESP zbudowany jest na bazie mikroprocesora dzięki czemu zawiera stosunkowo niewiele elementów elektronicznych, co ma zasadniczy wpływ na bezawaryjność tego systemu. ESP 3 jest urządzeniem umżliwiającym sekwencyjne przesyłanie kilku sygnów elektrycznych dwuprzewodowej linii transmisyjnej. Rozwiązanie to pozwala na ogromne oszczędności podczas instalowania systemu sterowania prac pomp.

Parametry ogólne:

- pomiar prądu pobieranego przez pompę,
- pomiar chwilowego przepływu wody,
- pomiar poziomu lustra wody,
- zliczanie przepływu wody,
- sygnalizację otwarcia włazu pompy,
- sygnalizację uszkodzenia linii transmisyjnej, urządzenia nadawczego lub zanik napięcia w szafce przystudziennej,
- optyczną i akustyczną sygnalizację przekroczenia nastaw (np. poziomu wody).

KARTA KATALOGOWA