ELEKTRONICZNY MIERNIK PRZEPŁYWU (EMP - DO3)

Elektroniczny Miernik Przepływu służy do przeprowadzania pomiarów przepływu bieżącego wraz z możliwością jego sumowania. Zbudowany został na bazie mikroprocesora, co zapewnia jego bezawaryjność oraz dużą dokładność pomiarów. Jako element pomiarowy może zostać wykorzystany dowolny wodomierz (wagi impulsów miernika programowane są przez użytkownika) z wyjściem impulsowym (OC, TTL, REED). W przypadku braku nadajnika impulsów istnieje możliwość zastosowania optycznego czytnika impulsów, dostępnego w naszej ofercie.

Parametry ogólne:

- pomiar przepływu z przetwornika impulsowego,
- pomiar przepływu chwilowego,
- sumowanie przepływu,
- ustawiane przekroczenia,
- port RS 485.

KARTA KATALOGOWA