WODOCIĄGI BRODNICA- SYSTEM KONTROLI

Dzięki zastosowaniu środowiska LabView możliwa jest realizacja transmisji na magistralach tj. RS232, RS485, Ethernet przy wykorzystaniu protokołów ModBus TCP/IP, MosBus RTU, ModBus ASCII w wyniku czego komputer może pełnić rolę nadrzędnego sterownika procesu lub pracować jako urządzenie podrzędne (podłączony do sterownika PLC) i np. prowadzić archiwizację danych. Powyzej znajduje się podgląd projektu wykonanego dla Wodociągów w Brodnicy.